Nieuwbouw

Vanaf de start van uw nieuwbouwproject is elektriciteit op de werf noodzakelijk.
Bij een woning is de veiligheid van de elektrische installatie van primair belang. Er moet rekening gehouden worden met wettelijke vereisten, reglementen en keuringen. Die zorg nemen wij u uit handen. We zorgen ervoor dat alles conform de nodige wetten en regels gebeurt. Dit vanaf de start van uw woning tot de oplevering. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over papierwerk, wij leveren alle nodige formulieren aan.

Zodra u start met het bouwen van uw nieuwe woning, zal u cruciale beslissingen moeten nemen inzake elektriciteit. Dit is echter niet altijd even gemakkelijk.

- Hoeveel stopcontacten zijn nodig en waar moeten deze komen
- waar wilt u de lichtpunten bedienen
- welke installatie wenst u (klassiek, domotica)
- videofoon of parlofoon nodig
- alarmsysteemkeuze
- …

Wij maken samen met u (eventueel in samenspraak met uw architect) uw ideale licht- en elektriciteitsplan op. Dit kan al op basis van uw bouwplannen zodat u op voorhand weet waarop en waaraan. We geven u bovendien een correct nieuwbouwtraject zodat u ten alle tijden de werken mee kan volgen.
 

Een standaard nieuwbouwtraject ziet er als volgt uit:

-aftekenen van de werf in samenspraak met de klant
-uitslijpen van leidingen met stopafzuiging
-uitkappen
-boren van lichtpunten
-aanbrengen van inbouwdozen
-aanbrengen van leidingen
-toesmeren van sleuven
-plaatsen van schakelmateriaal
-aansluiten van zekeringbord
-keuring door erkend keuringsmechanisme